LuluScreen styleSharpHappyBizReal lineStampedSillyCollageKompisKidKnife cutGraphicLulu factLinear

Jenny
Penny3DNatureNyhets- & informationsgrafikMedicin & hälsaTeknisk illustration & animation


Kid

*By Leyla

Västerås kulturcentrum; Kulturprogram för barnfamiljer

_____________________________________________________________________________________________

 

Diljen Publishing och Myndigheten för skolutveckling;
Modersmålsundervisning;
15 sagor som läsebok och interaktivt för webb

_____________________________________________________________________________________________


Diljen Publishing och Myndigheten för skolutveckling;
Modersmålsundervisning;
15 sagor som läsebok och interaktivt för webb; Rödluvan

_____________________________________________________________________________________________


Diljen Publishing och Myndigheten för skolutveckling;
Modersmålsundervisning;
15 sagor som läsebok och interaktivt för webb; Sagan om Räven och haclspetten

_____________________________________________________________________________________________Diljen Publishing och Myndigheten för skolutveckling;
Modersmålsundervisning;
15 sagor som läsebok och interaktivt för webb; Askungen

_____________________________________________________________________________________________

 

 

SIDA och Kurdiska kulturstiftelsen; Fem pekböcker om Rinde

_____________________________________________________________________________________________


SIDA och Kurdiska kulturstiftelsen; ur pekbok om Rinde; Gårdens djur

_____________________________________________________________________________________________

Diljen Publishing och Myndigheten för skolutveckling;
Modersmålsundervisning för åldrarna 6-8 år;
som läsebok och interaktivt för webb

_____________________________________________________________________________________________

 

Om olika yrken

_____________________________________________________________________________________________

Alfabetet; G som i groda

_____________________________________________________________________________________________

 

Villaägaren; Faror i hemmet

_____________________________________________________________________________________________