LuluScreen styleSharpHappyBizReal lineStampedSillyCollageKompisKidKnife cutGraphicLulu factLinear

Jenny
Penny3DNatureNyhets- & informationsgrafikMedicin & hälsaTeknisk illustration & animation


Jenny

*By Jenny


Stiga hockeyspel Jubileumsutgåva, omslagsillustration

_____________________________________________________________________________________________

 Porträttering

_____________________________________________________________________________________________Porträttering

_____________________________________________________________________________________________

 

Rosenböna och luktärt

_____________________________________________________________________________________________

 

Illustration till etikett

_____________________________________________________________________________________________


Redaktionellt material

_____________________________________________________________________________________________

Informationsmaterial; karp

_____________________________________________________________________________________________

Redaktionellt material

_____________________________________________________________________________________________

 

Redaktionellt material

_____________________________________________________________________________________________


Redaktionellt material

_____________________________________________________________________________________________