LuluScreen styleSharpHappyBizReal lineStampedSillyCollageKompisKidKnife cutGraphicLulu factLinear

Jenny
Penny3DNatureNyhets- & informationsgrafikMedicin & hälsaTeknisk illustration & animation


Penny

*By Jenny


4e teatern, marknadsföringsmaterial

_____________________________________________________________________________________________


Redaktionellt material

_____________________________________________________________________________________________


Västerås kulturskola, marknadsföringsmaterial

_____________________________________________________________________________________________

 Orkamässan, illustration till marknadsföring och webb

_____________________________________________________________________________________________
Orkamässan, illustration till marknadsföring och webb

_____________________________________________________________________________________________


Idédesign; bokomslag: I vargarnas tid

_____________________________________________________________________________________________


Den Glömda Armén; utställningsmaterial

_____________________________________________________________________________________________

 


Den Glömda Armén; utställningsmaterial

_____________________________________________________________________________________________

 

Den Glömda Armén; utställningsmaterial

_____________________________________________________________________________________________Idédesign; marknadsföringsmaterial Valmas Marmelad

_____________________________________________________________________________________________